Aldrig mere I madaffald til over knæene

”Slangepumpen er noget af det bedste, jeg længe har anskaffet mig,” siger Carsten Rube. Han driver et biogasanlæg, et landbrug og dertil en maskinstation og ved hvad han taler om. Siden han begyndte produktionen af biogas har han investeret meget i udstyr og teknologi. ”Inden jeg i 2018 installerede LSM-slangepumpen på gården, var jeg nødt til at gå ned i fortanken næsten hver anden uge,” fortæller Carsten Rube, der producerer biogasstrøm og leverer varme til rådhuset i Korbach. Så måtte jeg stå i madaffaldet for at reparere kolbepumpen, der var blevet beskadiget af fremmedlegemer.”

Det er imidlertid endegyldigt forbi. For siden LSM-pumpen er blevet installeret i hans biogasanlæg i udkanten af Korbach i den nordhessiske region Waldeck-Frankenberg, er han ikke længere nødt til at stå i madaffaldet. Men det er ikke alt. Siden den blev installeret i anlægget pumper slangepumpen med en motoreffekt på kun 7,5 kW, substratet af organisk affald fra fortanken til fermenteren. Det giver betydeligt færre problemer i Rubes virksomhed og arbejdet kan udføres langt sikrere.

Tidligere blev hans produktion standset af fremmedlegemer som glas, knogler eller sten. De forekommer stadig i substratet selvom der er monteret en si før pumpen. Men nu afbrydes produktionen ikke, fordi slangepumpen stort set ikke bliver påvirket af fremmedlegemerne.  Ganske vist varer det ikke evigt, men vedligeholdelsesintervallerne er i hvert fald blevet betydeligt længere. Det betyder, at Rube højst to gange om året skal skifte slange i pumpen. ”Efter fire timer er skiftet gennemført,” forklarer Rube meget tilfreds, især fordi biogasprocessen ikke på nogen måde påvirkes negativt af dette. Det er nemt at skifte slangen fordi pumpen er anbragt på gulvet i driftshallen, let tilgængelig fra alle sider.

Ved en rørdiameter på 20 cm er gennemstrømningen i biogasanlægget i Korbach ca. 40 kubikmeter i timen. Med denne transportmængde skal LSM-pumpen kun arbejde i nogle minutter hver time for at kunne fylde fermenteren tilstrækkeligt med energiholdigt substrat. Det betyder, at pumpen dagligt anvendes ca. fire timer. Det giver et årligt strømforbrug på ca. 7.300 kilowatt timer, hvilket i følge Rube er under to procent af biogasanlæggets samlede strømforbrug.

Selv om anskaffelsesprisen for en LSM-pumpe har været noget højere end for kolbe- og skruepumper, er det fuldt ud acceptabelt når man ser på den væsentligt længere anvendelsestid. Trods den aktuelt vanskelige situation for biogasbranchen ser han alligevel positivt på fremtiden. ”I de seneste år har jeg haft vanskelige perioder. Med de ambitiøse klimamål vil udnyttelsen af restmaterialer til energiproduktion være en uomgængelig basis for fremtidens bæredygtige energiforsyning.”

Download artiklen her

Omkring forfatteren

LSM Pumper

LSM Pumper, verdens største slangepumper

Klar til at finde løsningen?

Kontakt

Kom med dine udfordringer. Vi sparrer og hjælper dig videre.

Back to top