Slangepumper til biogas

LSM pumper har mange års erfaring med at levere pumper til forskellige landbrug inden for Agro industri, og som noget nyt, er vi begyndt at levere pumper til biogasanlæg, hvor vi pumper biomasse rundt i anlægget.

Biomasse er et vedvarende organisk materiale såsom landbrugsafgrøder eller kommunalt affald og industrielt affald, biprodukter fra produktion af fødevarer eller fedtstoffer.

Eksempler af rå biomasse fra landbruget:

- Gødning med foderrester, såsom snittet halm eller fiber

- Gylle fra rensningsanlæg

- Ensilage, majs eller sukkerroer

- Høstet biprodukter såsom halm, frugt- og grøntsags affald

- Organisk affald, kød eller fedt fra slagterier

Biogas fra beholder til tank

Alle disse forskellige medier pumpes fra deres beholder ind i en tank, hvor der bliver tilsat varme for at fremskynde processen, hvor der kommer de nødvendige bakterier. Imens der bliver tilført varme ligger det og gærer i noget tid. Her vil alt biomassen afgive gasser, som vil søge mod toppen hvor der er lavet rørføring til en beholder, hvor der opbevares biogas.
Biogassen kan herefter sælges til diverse varmeværker, som så kan brænde disse gasser af og bruge varmen til at sælge videre til borgeren i byen.

Den resterende biomasse, kaldet afgasset biomasse løber ud i bunden af tanken til en anden beholder, hvor det herefter kan bruges til markerne, hvis det er flydende som biogas gylle.

I denne proces bruges LSM slangepumper blandt andet til at pumpe den rå biogas ind til den store beholder hvor gæringsprocessen foregår. På større anlæg har gårdejeren tit flere forskellige beholdere med forskellige slags rå biogasmasser. Her ville det være en fordel at investere i en LSM pumpe, som derved kan kobles på de forskellige beholdere, hvorfra den kan pumpe den rå biomasse ind til den store tank, hvor processen foregår.

De fleste traditionelle pumpedesign har svært ved at håndtere biomasse, fordi det ofte har et højt indhold af sand eller andet fast materiale, herunder planterester, halm eller lignende, som har en tendens til at tilstoppe pumpe røret, når strømningsvejen ændres.

Klar til at finde løsningen?

Kontakt

Kom med dine udfordringer. Vi sparrer og hjælper dig videre.

Back to top